Onafhankelijk beleggingsadvies – waar vind je dat?

Wij krijgen geregeld de vraag van lezers van onze blogs over beleggingsproducten of wij ook beleggingsadviezen geven. Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. We zijn juristen werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht, investeringen, financieringen en fiscaal recht en daarom voortdurend bezig met zaken die een financieel belang hebben. We constateren dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan ondersteuning door een onafhankelijk beleggingsadviseur, maar moeite hebben er één te vinden.

Wat is beleggingsadvies volgens de AFM?

Om het heel kort samen te vatten, de door de AFM gehanteerde definitie van beleggingsadvies is een persoonlijk advies aan een consument waarbij de adviseur een specifiek financieel instrument aanbeveelt. Het geven van beleggingsadvies is gereguleerd. De adviseur staat dan onder toezicht (van de AFM) en moet aan veel voorwaarden voldoen.

Waar kunt u beleggingsadvies krijgen?

Dat hangt van uw vermogen af. Bij de meeste aanbieders, veelal banken en vermogensbeheerders, kunt u alleen beleggingsadvies krijgen als u een bepaald bedrag door hen laat beleggen voor u. Vaak is de grens een inleg van vijfhonderdduizend euro, of meer. Voor vermogens beneden deze grens is dan er slechts de optie om in een standaard vermogensbeheer product in te stappen. Daarbij bepaalt de bank of de vermogensbeheerder welke investeringen er worden gedaan.

Een andere aanpak!

Wij ontmoeten vaak  beleggers die hier niet goed mee uit de voeten kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld bevinden zich ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht. Of mensen die een flink kapitaal voor hun oudedag hebben vergaard maar er niet veel voor voelen om daar een pensioenuitkering voor te kopen bij een verzekeraar. De uitkeringen (rendement op pensioenkapitaal) zijn namelijk historisch laag en bovendien blijft er voor kinderen blijft er na aankoop van een pensioen ook veel minder over. Deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk advies op maat.

Soms wordt ons een specifieke investering voorgehouden met de vraag wat wij daar van vinden. Andere keren is de vraag meer algemeen:

 • wat  zijn de mogelijkheden zijn in de huidige markt met all time high beurskoersen en negatieve rente?
 • waarop moet je als kritisch belegger  letten.
 • hoe leer je risico’s te herkennen?
 • wat is te mooi om waar te zijn, en dus waarschijnlijk ook niet waar?
 • welke persoonlijke omstandigheden ze moeten mee laten spelen bij hun beslissingen. En vooral: hoe kunnen we risico’s inschatten.

Wij helpen onze klanten daarbij. Wij noemen dat beleggingscoaching.

Onafhankelijk advies

Onze aanpak is er niet op gericht om onze klanten specifieke financiële instrumenten aan te bevelen. Wij verkopen helemaal niets. Dat laten we over aan het soort beleggingsadviseurs (wat ons betreft: verkopers) dat de AFM reguleert. Ons doel is dat onze klanten zelf kansen en risico’s goed kunnen analyseren en zelf kunnen ageren. Soms met nog een beetje hulp van ons.

Beleggen versus speculeren

U kent allemaal de succesverhalen die op verjaardagen worden verteld over “beleggingen”. Op basis van een vage tip, heeft iemand geld in een aandeel gestopt en binnen de kortste keren was de inleg verdubbeld. Of nog beter! De meeste mensen die zo handelen maken ook regelmatig verlies, maar daar hoor je nooit wat over. De realiteit is dat beleggen niet makkelijk is. Je moet er namelijk voor werken! Een belegging is een investering die je doet wanneer je op basis van een grondige analyse tot de conclusie bent gekomen dat deze investering de hoofdsom op termijn in stand houdt en een redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal zal leveren. Aldus Benjamin Graham in het standaardwerk “The Intelligent Investor”. Onze beleggingsdoelstellingen zijn dus: waarde van de hoofdsom in standhouden en een redelijke vergoeding voor de inzet van ons kapitaal behalen. Alle andere investeringen zijn speculatief.

Is speculatie slecht?

Speculatieve investeringen, mits bewust gedaan, kunnen een manier zijn om te proberen geld te verdienen . Speculeren, bijvoorbeeld in bitcoins, is alleen iets heel anders dan beleggen.

Waar gaat beleggen wel over?

Beleggen gaat over het scherp krijgen van een aantal zaken, onder meer:

 • Doelstellingen: pensioen opbouwen, inkomensaanvulling, behoud vermogen voor volgende generaties)
 • Beleggingshorizon (hangt samen met doelstelling, hoe lang kunnen de investeringen lopen)
 • Affiniteit met bepaalde producten of categorieën
 • Risico en risicobeheersing. Spreiding van vermogen over verschillende producten, regio’s en markten is één van de belangrijkste beginselen.
 • Rendement en rendementsverwachtingen
 • Wat is de waarde van een risicomijdend beleggingsprofiel in de huidige tijd met negatieve rente, waarin obligaties juist een extra risico hebben.
 • De kosten van de beleggingsproducten en de vermogensbeheerders. Dit is een belangrijk element van de beleggingsstrategie, want de kosten komen ten laste van het rendement.
Beleggen is hard werken!

Zelfs (of misschien wel: juist) beleggers die bereid zijn om een relatief hoog risico te aanvaarden (tegen een adequate beloning) plegen hun huiswerk goed te doen. De risico’s heel goed in kaart te brengen en af te wegen tegen het winstpotentieel, voor dat ze zich vastleggen. Een goede belegger weet welke risico’s hij of zij loopt en begrijpt die ook. Dat betekent: huiswerk maken! Wie dat niet wil of kan, moet of niet beleggen of een vermogensbeheerder zoeken die het voor hem doet. Of verder lezen: misschien is er een andere optie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij helpen onze klanten door met hen over de belangrijke vragen die aan beleggen verbonden zijn, 1-op-1 te sparren. Dat helpt ze om hun eigen doelstellingen, horizon, en wensen scherp te krijgen.  Vervolgens bespreken we verschillende beleggingscategorieën en bekijken de voor- en nadelen. Daarbij bespreken we welke categorieën wel of niet bij een klant passen en waarom. En ten slotte helpen we de klant een aantal bewuste keuzes te maken Kortom: individuele beleggingscoaching!

Binnenkort gaan we in een andere blog verder in op dit onderwerp.

Neem contact op

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheid van beleggingscoaching, neem dan contact met ons op.

Mr Gerben C. Hillebrand,
Verberne & Hillebrand Adviseurs
020-8545055
[email protected]