De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt samen met De Nederlandsche Bank toezicht op de financiële markten. Voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, waartoe de aanbieders van gesloten beleggingsfondsen behoren, is de AFM vergunningverlener en toezichthouder. Daarnaast moeten prospectussen waarvoor een goedkeuringsverplichting geldt, door de AFM worden goedgekeurd.

AFM

Toezicht

In beginsel moeten alle beheerders van beleggingsinstellingen over een vergunning of registratie bij AFM beschikken, tenzij zij werken binnen het kader van een vrijstelling. De AFM houdt toezicht op de inrichting van de beheerder (o.a. scheiding van bepaalde functies), deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders. Als er geen AFM toezicht is (of toezicht van een andere Europese toezichthouder in geval het een aanbieder uit een ander EU land betreft) dan moet er een waarschuwing zijn opgenomen.

Goedkeuring prospectus

Tenzij een uitzondering van toepassing is (in dat geval moet er een waarschuwing zijn opgenomen) moet er een door de AFM goedgekeurd prospectus zijn. De AFM geeft zelf aan dat zij alleen controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is.

  • Volledigheid wordt getoetst ten opzichte van de wettelijke vereisten (hoofdstuk 5.1 van de Wet op het Financiële Toezicht);
  • Consistentie wordt aangenomen als de informatie in het prospectus niet onderling tegenstrijdig is en niet in strijd is met andere bij de AFM aanwezige informatie over de onderneming of belegging;
  • Begrijpelijk betekent volgens de AFM dat de informatie in het prospectus op een begrijpelijke manier is opgenomen, zodat een belegger tot wie de aanbieding van effecten is gericht, de informatie snapt.

Wat controleert de AFM, volgens eigen opgave, niet?

De AFM heeft niet de mogelijkheid om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is.  Dat is de verantwoordelijkheid van de aanbieder zelf. De goedkeuring van de prospectus door de AFM goedkeuring van het prospectus is dus geen indicatie dat

  • de inhoud van het prospectus juist is;
  • de aanbieder betrouwbaar is;
  • de rendementen die worden voorgespiegeld ook gehaald zullen gaan worden.

Welke garantie geeft de AFM goedkeuring van het prospectus?

Helaas is het antwoord op die vraag: geen enkele! Bedenk dat de AFM de juistheid niet controleert. Daarnaast komen wij regelmatig onbegrijpelijke teksten tegen in prospectussen, die er bij de AFM dus “tussendoor” zijn geglipt.

Desondanks bekijken wij ieder prospectus dat niet door de AFM is goedgekeurd, maar gebruik maakt van een vrijstelling, met de nodige scepsis. De vraag is dan waarom de aanbieder een bepaalde vrijstelling gebruikt?

Passporting

Op beperkte schaal is het mogelijk voor aanbieders die onder toezicht staan van een toezichthouder in een ander EU land mogelijk ook in Nederland hun beleggingsfondsen aan te bieden. Vaak is er dan een in het buitenland goedgekeurd prospectus, maar geldt er in Nederland een vrijstelling. In beginsel zijn die andere EU toezichthouders net zo competent als de AFM.

Wij spreken veel beleggers die inkomen uit hun vermogen willen genereren, maar de rente op spaarrekeningen te laag vinden en de  volatiliteit op de beurs weer te hoog. Beleggen in verhuurd vastgoed is dan, voor een deel van de portefeuille, een voor de hand liggend alternatief. DGA’s die hun pensioen in eigen beheer hebben afgekocht en zelfstandige ondernemers behoren ook tot deze groep. De vraag naar verhuurd vastgoed heeft geleid tot een groot aanbod waarvan maar een deel de moeite waard is. Wij helpen u om de valkuilen  te vermijden en de solide fondsen te identificeren.

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:45 – 17:45 uur

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:30 – 17:00 uur

CONTACT

Heeft u vragen waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, zonder enige verplichting? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.