Bent u een ontevreden belegger?

Beleggen gaat gepaard met onzekerheid. Sinds de laatste financiële crisis weten we allemaal dat zelfs beleggen in staatsobligaties niet zonder risico is. Maar niet alle risico’s hoeven voor uw rekening te komen!

Ontevreden belegger?

Beleggingsrisico

Als u belegt in onroerend goed dan neemt u risico’s. Het eigendom en de exploitatie van een object is verbonden met een groot aantal risico’s, die de belegger allemaal moet accepteren. Een niet uitputtend lijstje:

  • marktwaarderisico
  • exploitatierisico (o.a. leegstand en huurprijsniveau)
  • debiteurenrisico (wanbetaling door huurders)
  • financieringsriscio (zowel de voorwaarden, bijvoorbeeld ratio’s, als rentewijzigingsrisico)
  • technisch risico (reparaties en groot onderhoud bijvoorbeeld)
  • looptijdrisico (het kan onmogelijk of zeer onvoordelig zijn het fonds op de afgesproken datum op te heffen, zodat uw geld langer vast blijft zitten)
  • milieurisico
  • brandrisico en andere schade
  • risico van toekomstverwachtingen (op welke aannames zijn de voorgespiegelde rendementen gemaakt, en wat is het gevolg als de ontwikkelingen in de toekomst daarvan afwijken)

Toch hoeven niet alle risico’s voor uw rekening te komen

Als u door de aanbieder tot deelname bent verleid doordat hij u op het verkeerde been heeft gezet (bijvoorbeeld doordat u misleid bent door onjuiste informatie), dan kunt u uw schade mogelijk op de aanbieder verhalen. Dit geldt ook als de fondsbeheerder zich niet heeft gehouden aan de in de fondsvoorwaarden opgenomen afspraken, waardoor u schade hebt geleden. Daarnaast kan de toezichthouder, die uw belangen moet waarborgen, aansprakelijk zijn als u schade lijdt door zijn nalatigheid.

Gedupeerde belegger?

Voelt u zich een gedupeerde belegger en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Wij spreken veel beleggers die inkomen uit hun vermogen willen genereren, maar de rente op spaarrekeningen te laag vinden en de  volatiliteit op de beurs weer te hoog. Beleggen in verhuurd vastgoed is dan, voor een deel van de portefeuille, een voor de hand liggend alternatief. DGA’s die hun pensioen in eigen beheer hebben afgekocht en zelfstandige ondernemers behoren ook tot deze groep. De vraag naar verhuurd vastgoed heeft geleid tot een groot aanbod waarvan maar een deel de moeite waard is. Wij helpen u om de valkuilen  te vermijden en de solide fondsen te identificeren.

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:45 – 17:45 uur

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:45 – 17:45 uur

CONTACT

Heeft u vragen waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, zonder enige verplichting? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.