Blog2018-11-30T14:46:14+01:00

BLOG

interessante wetenswaardigheden

RECENTE BLOGS

Meer blogs

Beleggingsfondsen

Obligaties Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

juli 21st, 2021|

Nederlandse Participatiemaatschappij vraagt voor de overneming (koop) van MKB-bedrijven aan beleggers €15 mio door uitgifte van €3 mio participaties en €12 mio obligaties. Zijn de obligaties een aantrekkelijke belegging?   Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV (hierna: Geldvrager) wil zowel € 3 mio eigen vermogen (participaties) als € 12 mio vreemd vermogen (obligatielening) bij beleggers ophalen.  Volgens het Prospectus zijn obligaties beschikbaar voor €20.000, € 50.000, €100.000 en €250.000. Op jaarbasis wordt 5 à 6,5% rente in het vooruitzicht gesteld. Bij aflossing (2023/2029), wordt nog een rentetoeslag beloofd (1% à 1,25% per jaar). Wat kunnen we zeggen van de juridische kant (structuur, rechten obligatiehouders) en het financiële deel (risico van de obligatie) van dit aanbod?   Veel ‘’Nederlandse Participatiemaatschappijen”   De initiator, de heer J.A.N. Breed, staat aan het hoofd van een groep van 34 BV’s. Er zijn in de groep 20 BV’s waarin de naam ‘Nederlandse Participatiemaatschappij’ voorkomt. Het Prospectus vermeldt er 4: Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV, Nederlandse Participatiemaatschappij IV, Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer BV (afwijkende handelsnaam: NMP Management) en Nederlandse MKB Participatiemaatschappij Holding BV. De BV’s hebben elk een verschillende rol (uitgevende instelling, bestuurder, enz). Het Fonds bestaat uit twee BV’s: Geldvrager en 100% [...]

Obligaties van Vermogensbeheer Pro BV: beleggen met een fors black box gehalte

maart 2nd, 2021|

Na een recent optreden van één van de twee initiatiefnemers bij het TV programma van Harry Mens op zondagmorgen, is ons gevraagd om de Ierland proposities van aanbieder Vermogensbeheer Pro te beoordelen. Deze omvat twee emissies: (1) de uitgifte van maximaal 200 obligaties van € 100.000 nominaal derhalve maximaal € 20 miljoen (VBP vastgoed obligatie I) en (2) de uitgifte van maximaal 490 obligaties van € 10.000 nominaal, derhalve maximaal € 4,9 miljoen (VBP vastgoedobligatie II). Vermogensbeheer Pro (Uitgevende Instelling) nodigt beleggers uit geld te investeren in obligaties (geldleningen). Via een kapitaalstorting bij een Engelse dochtermaatschappij (Beleggingsobject) van de aanbieder wordt de opbrengst uitgeleend aan een Ierse vennootschap (Vastgoedvennootschap). De Vastgoedvennootschap wil investeringen doen in te verhuren woningen in Ierland. Daar is, zo lezen wij in het prospectus, een grote woningnood. De aanbieder zegt een dubbele zekerheid te bieden: (1) een garantie van de Ierse [...]

Onafhankelijk beleggingsadvies – waar vind je dat?

februari 16th, 2021|

Onafhankelijk beleggingsadvies – waar vind je dat? Wij krijgen geregeld de vraag van lezers van onze blogs over beleggingsproducten of wij ook beleggingsadviezen geven. Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. We zijn juristen werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht, investeringen, financieringen en fiscaal recht en daarom voortdurend bezig met zaken die een financieel belang hebben. We constateren dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan ondersteuning door een onafhankelijk beleggingsadviseur, maar moeite hebben er één te vinden. Wat is beleggingsadvies volgens de AFM? Om het heel kort samen te vatten, de door de AFM gehanteerde definitie van beleggingsadvies is een persoonlijk advies aan een consument waarbij de adviseur een specifiek financieel instrument aanbeveelt. Het geven van beleggingsadvies is gereguleerd. De adviseur staat dan onder toezicht (van de AFM) en moet aan veel voorwaarden voldoen. Waar kunt u beleggingsadvies krijgen? Dat hangt van uw vermogen [...]

De klinkende cash van supermarkten, of toch niet?

maart 1st, 2020|

Met grote regelmaat hoor ik op de autoradio een reclame voor het Duits Nederlands Supermarkt Fonds van aanbieder Annexum. De radiostem van deze reclame vertelt dat het druk is bij supermarkten, maar dat de aanbieder geen rijen voor de kassa ziet, maar slechts gezond rendement en klinkende kasstromen. Inleiding, nieuwe emissie voor beleggingsfonds uit 1998 Ik besluit om het door de AFM goedgekeurde prospectus maar eens te bekijken. Het eerste dat opvalt, is dat dit een nieuwe emissie is voor participaties in een vastgoedfonds met geschiedenis. Het fonds is samengesteld uit een aantal in de vorige eeuw opgerichte fondsen, waarbij particuliere beleggers obligaties kochten die een “eigen vermogen”-achtig risico droegen. Het fonds bezit supermarkten en retail objecten in Duitsland en Nederland. Degene die nu instapt koopt dus een stukje geschiedenis mee. En niet alleen een gelukkige geschiedenis zo blijkt. Doel van de emissie is niet [...]

Dutch Clean Tech Holding BV wil € 4,99 miljoen van beleggers lenen tegen 6,5% á 7% rente. Is DTC Holding kredietwaardig?

april 1st, 2019|

Activiteiten van Dutch Clean Holding Dutch Clean Tech Holding BV is aandeelhouder van de werkmaatschappijen Pielkenrood, Marrant en DTC Real Estate BV. Pielkenrood ontwerpt en bouwt al meer dan 50 jaar afvalwaterzuiveringen voor met name de olie en gasindustrie. Marrant is al 40 jaar actief in de kunststoffen met name in vezel versterkte kunststoffen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld lichtgewicht sluisdeuren en brugdekken worden gemaakt. DTC Real Estate is de BV waarin het te kopen en te financieren bedrijfspand wordt ingebracht. Dat pand wordt nu door de groep gehuurd. DTC Holding wil maximaal €4,99 miljoen van de beleggers lenen. Waarvoor? Indien tot €2,5 miljoen obligaties geplaatst worden, is het geld bestemd voor werkkapitaal, de koop van het gehuurde bedrijfspand, de ontwikkeling van nieuwe producten en betaling van kosten. Indien voor €4,99 miljoen obligaties geplaatst kunnen worden, zullen ook de leningen ad €2 miljoen van een voormalige aandeelhouder [...]

Zorgwoningfonds Hermelijn 15

maart 22nd, 2019|

We kunnen op het ogenblik haast onophoudelijk radiospotjes horen voor het Zorgwoningfonds Hermelijn 15. Er moeten 18 participaties van € 100.000 per stuk geplaatst worden voor de nieuwbouw van 39 appartementen voor ondersteund wonen door mensen met een (psychische) beperking in Apeldoorn. Wij namen dit fonds onder de loep. Wij beoordelen op basis van financiële en juridische criteria en proberen de door gepresenteerde cijfers te doorgronden. De aanbieder van dit fonds maakt gebruikt van een vrijstelling: er is geen prospectusplicht (dus de AFM heeft het prospectus niet goedgekeurd) en de aanbieder staat ook niet onder AFM toezicht. Aanbieder Dit beleggingsfonds wordt aangeboden door Sonneborgh, een aanbieder die zich presenteert als een maatschappelijk vastgoed belegger. Sonneborgh is gelieerd aan Coresta, die maatschappelijk onroerend goed ontwikkelt (dus o.a. zorg). Onduidelijk is of Coresta ook de ontwikkelaar van het object is; in het prospectus wordt de identiteit van [...]

Fiscaal

Beloning voor key management bij bedrijfsovername

juli 1st, 2020|

    Drie hoofdrolspelers De markt van fusies en overnamen van ondernemingen draait op volle toeren, ook al heeft de corona crisis wel wat deals ‘on hold’ gezet of zelfs in rook doen opgaan. Corporate Finance adviseurs, M&A-advocaten, fiscalisten en accountants richten bij de verkoop van een bedrijf al hun aandacht op de koper en de verkoper. Dat is begrijpelijk want er is pas een deal als zij het eens zijn geworden. Maar er is nog een heel belangrijke groep: key management dat geen aandelen heeft in de over te dragen onderneming (Target Company). Goede onderhandelingspositie key management bij verkoper en koper Zowel de verkoper als de koper hebben dit key management hard nodig. De verkoper zal zich realiseren dat de waarde van zijn bedrijf in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit en het commitment van het management. Mogelijk biedt de verkoper hen daarom [...]

Wijziging box 3 regime in 2022

september 20th, 2019|

Wijziging box 3 regime in 2022: zeer sterke stijging van box 3 belasting voor ‘overige beleggingen’ Op 6 september jl. heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer aanpassingen van box 3 beschreven. Deze zouden 1 januari 2022 in moeten gaan. Het box 3 tarief stijgt van 30% naar 33%. Spaargeld tot € 440.000 per persoon wordt niet langer belast. Voor fiscaal partners is dat € 880.000. Over spaargeld wordt een fictief rendement van 0,09% gerekend. Voor ‘overige beleggingen’ zoals effecten en vastgoed wordt dat rendement 5,33%. Voor schulden wordt een aftrek toegepast van 3,33%. Om de grote impact van ‘de aanpassingen’ te onderkennen, is het noodzakelijk om aan de hand van de nieuwe regels de box 3 belastingdruk 2022 te berekenen en te vergelijken met de belastingdruk in 2019. In zijn brief vermijdt de staatssecretaris echter alle berekeningen en een [...]

Misverstanden over ‘goedkeuring’ door AFM

mei 28th, 2019|

Goedkeuring door de AFM gaat over vorm, niet over inhoud De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is - conform haar eigen website - een onafhankelijke gedragstoezichthouder die zich sterk maakt voor eerlijke en transparante financiële markten. De AFM houdt vanuit die hoedanigheid toezicht op de verplichting van het publiceren van een prospectus bij de emissie van financiële producten. Zonder goedkeuring van het prospectus door de AFM is het veelal niet toegestaan  om het betreffende product (fonds) op de markt te brengen. Veel beleggers denken ten onrechte dat deze goedkeuring betekent dat het in het prospectus aangeboden fonds ook inhoudelijk wordt gescreend. Dit is niet het geval. De AFM bekijkt alleen of alle informatie volledig, begrijpelijk en consistent is opgeschreven. Wat betekent een goedkeuring nìet? Leest u even mee op de website van de AFM zelf: “Een goedkeuring betekent niet dat de AFM heeft getoetst of [...]

Box 3 en de spaarpot als oudedagsvoorziening voor ZZP-ers en ondernemers met pensioentekort

maart 27th, 2019|

Actueel thema: Vandaag publiceren we een gastbijdrage van fiscalist Gerard van Westen over de plannen van D'66 ten aanzien van een progressief tarief voor box 3. D66-fractieleider Rob Jetten bepleit in het FD een zwaardere box 3-heffing voor ‘superrijken’ (FD, 16 maart jl). Dat box 3 toe is aan verdere renovatie wordt breed gedragen, vaak op sterk verschillende motieven.  Wat vaak over het hoofd wordt gezien: het merendeel van de ruim 1 miljoen zzp’ers heeft geen werkgever (meer) die pensioenaanspraken heeft toegekend. Hun spaarpot is hun oudedagsvoorziening. Dat geldt ook voor werknemers die geen volledig pensioen opbouwen. Beiden hebben hun spaarpot opgebouwd uit wat er netto overbleef na inkomstenbelasting en levensonderhoud. De waarde van pensioenkapitalen van werknemers wordt niet belast in box 3.  Ik pleit daarom voor een extra vrijstelling in box 3 voor iedereen met een pensioentekort. Om het systeem eenvoudig te houden zou [...]

Aandeelhouder leent bovenmatig bij eigen BV

maart 22nd, 2019|

Bestaande en nieuwe fiscale grenzen voor het lenen van de eigen BV In dit blog bespreken we een recente uitspraak van Hof Arnhem Leeuwarden- waarin een directeur-groot aandeelhouder bovenmatig leende van zijn eigen BV - en het nieuwe wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV. Dit wetsvoorstel is op 18 september 2018 aangekondigd en moet 1 januari 2022 in werking treden maar kan nu al reden zijn om te handelen (door bovenmatige schulden af te lossen).  Veel aandeelhouders hebben een schuld bij hun eigen BV  Menig directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een schuld aan zijn eigen BV. Deze schuld kan zijn ontstaan in verband met een te hoog consumptiepatroon, voor de financiering van privébeleggingen of voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. We bespreken de gevolgen bij bovenmatig lenen, het fiscaal voordeel van beleggen in box 3 met een lening van de eigen BV en [...]

Juridisch

Is een beleggingsrekening bij een bank beter dan bij een broker?

maart 21st, 2021|

Waar kan ik het beste mijn beleggingsrekening aanhouden? Een klant kwam bij ons met deze vraag. Hij heeft zijn beleggingsrekening bij een van de grootbanken. Omdat hij ook in niet-Nederlandse aandelen en fondsen wil beleggen, met name in Amerikaanse aandelen, zou een US dollar rekening van pas komen. Maar helaas, een dollar rekening stelt zijn bank aan een consument niet ter beschikking. Daardoor worden constant valuta gewisseld waar de bank aardig aan verdient, maar het rendement van onze klant behoorlijk onder lijdt. Daarnaast is de keuze aan fondsen waarin hij kan beleggen de afgelopen jaren steeds kleiner geworden en heeft hij het gevoel dat hij door zijn bank langzaam aan in de richting van vermogensbeheer wordt “gedwongen”. Belangrijke factoren bij de keuze Wij vinden kosten een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste beleggingsrekening, maar het is zeker niet de enige. Het kunnen hebben [...]

Post Brexit Trade : set up your EU base in The Netherlands

februari 2nd, 2021|

A Brexit deal Although many were relieved by the conclusion of the last minute Brexit Deal between the UK Government and the EU, thereby avoiding a no-deal Brexit, trading between the UK and the EU has changed significantly. But whilst there is a comprehensive free trade agreement (no tariffs, no quota), exporting goods from the UK to the EU comes with certain challenges. From a UK perspective exporting to the EU now is a real export outside of the home market. From an EU perspective, the UK now is a “third country”. Red tape is here to stay So red tape and non-tariff barriers (from a ban on the import of ham sandwiches by motorists, to special requirements for pallets used for transports) are here to stay. And the cost of transportation between the UK and the EU has increased as well. Starting an EU [...]

Herstructureren cross-border lease transactie voor waterzuiveringsinstallatie

juni 19th, 2020|

Casus Onze klant sloot in 2002 een sale and lease back transactie. Daarbij bracht deze klant, een Duitse gemeentelijke instelling, een waterzuiveringsinstallatie in een zogenaamde US cross-border lease transactie in. Daardoor heeft de klant over een aantal jaren een betalingsverplichting in US dollars. Hij maakte met een bank (P Bank) de afspraak dat P Bank te zijner tijd de betaling voor hem zal doen. Hij sluit daarvoor een zogenaamde defeasance overeenkomst. Daarvoor betaalde de klant bij aanvang van de transactie een bedrag in US dollars aan P Bank. Die som wordt jaarlijks opgehoogd met het afgesproken (vaste) rentepercentage. Hierdoor groeit het bedrag aan tot dat het precies genoeg is om de schuld van de klant te voldoen. Noodlot slaat toe Helaas voor onze klant, raakte P Bank in moeilijkheden tijdens de kredietcrisis en moest door de staat gered worden. Daarom besloot de Europese Commissie dat [...]

Beëindiging cross border lease transactie voor metrostellen   

juni 11th, 2020|

Casus Onze klant, een gemeentelijk vervoersbedrijf in Duitsland, heeft een jaar of achttien geleden een sale lease back transactie gesloten voor een aantal metrostellen. Dat is een complexe financieringsvorm in de vorm van een US Cross Border Lease.  Daardoor verhuurde hij de metrostellen voor lange termijn aan een Amerikaanse investeerder (een bank in Californië). Vervolgens huurde hij ze voor een kortere termijn weer terug. De investeerder wilde in Amerika fiscale voordelen bereiken en onze klant kreeg bij het aangaan van de transactie van de Amerikaanse investeerder een deel van het voordeel (NPV Benefit) uitbetaald. Alle andere betalingen die samenhingen met de complexe transactie werden door onze klant vooruitbetaald .   De transactie had een lange looptijd en de lease zou nog tot 2027 doorlopen. En gedurende die tijd was onze klant verplicht om de metrostellen te gebruiken of “gebruiksklaar” te houden.   Veranderende omstandigheden Maar, soms [...]

Nakoming overeenkomsten opschorten in crisistijd

april 7th, 2020|

Heeft een door de Coronacrisis gedupeerde ondernemer recht op vermindering van zijn contractuele verplichtingen? Veel Nederlanders zijn grootgebracht met de norm “afspraak is afspraak”. Dus met het uitgangspunt dat wat er ook gebeurt, ieder zijn afspraken en contractuele verplichtingen moet nakomen. Maar hoe nu om te gaan met de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde bedrijven zich ten gevolge van het Coronacrisis bevinden. Waarin ondernemers van de ene op de andere dag hun inkomsten hebben zien opdrogen. Moeten zij dan bijvoorbeeld hun huur blijven betalen? Of waarin bedrijven zoals de kinderopvang en horeca bijvoorbeeld, op last van de overheid hun deuren hebben gesloten. Wat geldt voor de verplichting om kinderopvang te leveren en de afspraak om bijvoorbeeld een personeelsfeest te organiseren?  Overmacht   Het woord overmacht komt in de normale spreektaal ook voor. Als er sprake is van overmacht, kan het feit dat ik mijn afspraak die niet [...]

Uw bedrijf verkopen?

mei 28th, 2019|

De eerste stap is een pas op de plaats Denkt u erover uw bedrijf te verkopen en wilt u weten hoe dit werkt en welke stappen u moet zetten? Voordat praktische stappen worden gezet, bespreken we altijd eerst de vraag of verkoop werkelijk de beste oplossing is en of dit het goede moment is. Het verkopen van uw onderneming heeft een enorme impact, ook op uw persoonlijke leven. Juist daarom is het van belang om uw overwegingen samen te bespreken en de motieven voor verkoop helder te krijgen. Het kan heel goed zijn dat het inderdaad de beste optie blijkt te zijn om afscheid te nemen van de onderneming. Maar we komen ook tegen dat een ondernemer denkt dat verkopen de verstandigste keuze is terwijl het eigenlijke probleem een bepaald bedrijfsonderdeel is. Ook komt het voor dat de ondernemer is benaderd door een potentiële [...]

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

ONZE KANTOORTIJDEN ZIJN

8:45 – 17:45 uur

CONTACT

Heeft u vragen waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, zonder enige verplichting? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

      Go to Top