INVESTERINGEN

Wij begeleiden ondernemers die, meestal in het kader van bedrijfsuitbreiding, fusie of overname, een financieringsbehoefte hebben

INVESTERINGEN

Wij begeleiden ondernemers die, meestal in het kader van bedrijfsuitbreiding, fusie of overname, een financieringsbehoefte hebben. Onze insteek: goede voorbereiding en kritische analyse van de plannen van de ondernemer voorkomt teleurstelling.

Regelmatig vragen klanten onze mening over beleggingsfondsen die hen worden aangeboden, met name als het beleggingen in onroerend goed, schepen en vliegtuigen betreft. Daarover geven wij graag onze visie als onafhankelijk, niet bij de verkoop van het fonds betrokken partij.

onze insteek

  • analyse van de plausibiliteit van het business plan

  • verzorging van een goed en overzichtelijk financieel model

  • het schrijven van een heldere toelichting

  • gebruik maken van alle financieringsvormen: bankfinanciering, crowdfunding, alternatieve financiering, eigen vermogen verschaffing

  • begeleiding of voeren van onderhandelingen

  • desgewenst het schrijven van overeenkomsten en verzorgen van de fiscale begeleiding

Wij adviseren beleggers en begeleiden vaak ondernemers die investeren in hun bedrijf. Een nieuwe locatie willen bouwen, een onderneming verkopen of kopen om hun activiteiten uit te breiden, of een stap in de keten waarin ze werken willen toevoegen. Alle elementen van de strategische beslissing tot aan de financieringsvraag komen aan de orde. Daarnaast is het van belang project gericht te werk te gaan met een duidelijk stappenplan en een goede realistische tijdslijn (waar dan ook aan vastgehouden kan worden). Onze focus is gericht op het behalen van de strategische voordelen, waarbij de risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn.

STRATEGIE

FISCAAL ADVIES

JURIDISCH ADVIES

INVESTERINGEN

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

ONZE KANTOORTIJDEN ZIJN

8:45 – 17:45 uur

CONTACT

Heeft u vragen waarover u met ons van gedachten wilt wisselen, zonder enige verplichting? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.