Wijziging box 3 regime in 2022

Wijziging box 3 regime in 2022: zeer sterke stijging van box 3 belasting voor ‘overige beleggingen’ Op 6 september jl. heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer aanpassingen van box 3 beschreven. Deze zouden 1 januari 2022 in moeten gaan. Het box 3 tarief stijgt van 30% naar 33%. Spaargeld tot € 440.000 per persoon wordt niet langer belast. Voor fiscaal partners is dat € 880.000. Over spaargeld wordt een fictief rendement van 0,09% gerekend. [...]